Budzę kobiece serce Pakiet Standard 5 spotkań

Spotkanie pierwsze:
Uważność na siebie i ciało
Słów kilka o autopilocie.
Uczucia w ciele.
Potrzeby.

Spotkanie drugie:
Zrozumieć siebie – 4 kroki NVC.
Kilerzy empatii.

Spotkanie trzecie:
Jak siebie widzisz?
Etykiety.
Transformacja krytyki wobec siebie w duchu NVC.

Spotkanie czwarte:
Złość to energia.
Przekonania na temat złości.
Transformacja złości.
Oswajanie cienia.

Spotkanie piąte:
Rozmowa z ciałem.
Praktyka wdzięczności.
Przebaczenie. 
Odpuszczenie.

Opcjonalnie:
Praca z oddechem. 
Afirmacje.
Nauka medytacji.